Subsidie voor herstel van erfsingels in Noordoostpolder

13 juni 2018

Erfeigenaren in Noordoostpolder krijgen subsidie als zij hun erfsingel opknappen. Zij krijgen gratis advies en plantmateriaal. Landschapsbeheer Flevoland adviseert per erf wat er nodig is. Vaak is dat nieuwe bomen en struiken planten. En soms moeten er juist wat bomen en stuiken gekapt worden. De erfeigenaar krijgt daarna subsidie bij de aankoop van de nieuwe bomen en struiken.

Erfsingels zijn belangrijk voor ons landschap

De Noordoostpolder is als één geheel ontworpen. Alle dorpen, wegen en beplanting is bewust aangelegd. En allemaal in dezelfde tijd. Juist die eenheid is belangrijk. De erfsingels zijn daar een onderdeel van. Ieder erf had oorspronkelijk een erfsingel. En veel daarvan zijn er nog. Daarom is in de afgelopen jaren veel moeite gedaan om ze te houden of herstellen. Dat is niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend. Want ieder erf heeft een andere eigenaar. En ontwikkelingen zoals schaalvergroting in de landbouw of Essentaksterfte zorgen soms voor andere keuzes.

Erfeigenaren doen graag mee

Veel erfeigenaren doen mee met de campagne. Zij maken graag gebruik van de hulp van Landschapsbeheer. Zelf hebben zij de tijd of kennis niet. Of zij kennen zij de waarde niet die erfsingels voor het landschap hebben. In de vorige periode deden 200 erfeigenaren mee. Samen legden zij ruim 11 kilometer aan ontbrekende erfsingel aan. Deze keer start de campagne met 70 erven. En misschien worden het er meer. Dat kan als Landschapsbeheer ook nog Europese POP3-subsidie voor de campagne krijgt.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de erfsingelcampagne? Bel of mail dan met Ineke Cornelissen van de gemeente Noordoostpolder, tel. (0527) 63 35 01, email i.cornelissen@noordoostpolder.nl.