Tweede aflevering e-zine Nederland veranderd/t nu online

12 januari 2019

Wat doen we met de naoorlogse generatie woningen die niet meer voldoen aan de huidige eisen? Hoe overleeft het agrarisch gebied de asbestsanering? Waar laten we alle voorzieningen die we nodig hebben voor de groei die we doormaken en de opgaven waar we voor staan? Deze vragen worden steeds vaker gesteld en op steeds meer plekken wordt hierover de discussie gevoerd.

In de tweede aflevering van Nederland veranderd/t belichten we in verschillende artikelen hoe Nederland verandert en hoe ons erfgoed daarin een anker biedt voor de uitdagingen in onze leefomgeving.