Verduurzaming gebouwde omgeving: aan de slag!

13 juni 2019

Tijdens de Provada 2019 kwamen drie rijksdiensten op het podium bijeen om te vertellen hoe ze met verduurzaming aan de slag gaan.

 

Merel Godrie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) gaf tips & tricks hoe monumenten verduurzaamd kunnen worden.

 

Selina Roskam, kennismakelaar duurzame utiliteitsbouw van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaf een inzicht in huidig en toekomstig beleid.

 

John Tsoutsanis van het Rijksvastgoedbedrijf liet zien hoe het RVB invulling geeft aan de routekaart voor kantoren. Onder andere middels Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), met als voorbeelden Rijkswaterstaat in Utrecht en Laan op Zuid in Rotterdam.

 

Bekijk hier de presentatie: https://energieslag.rvo.nl/files/view/51191130/20190606%20Provada%20-%20Verduurzaming%20gebouwde%20omgeving.pdf