Vitaal Groene Hart

16 juli 2018

Het wordt nogal eens als tegenstelling gezien: economische ontwikkeling en behoud van karakteristiek landschap. Maar is dat ook zo? De Stuurgroep Groene Hart, LTO-Noord, Vereniging Deltametropool en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed agendeerden dit thema tijdens de Regiotafel Groene Hart op dinsdag 19 juni. Agrarische ondernemers, gebiedsverenigingen en gemeenten gingen met elkaar in gesprek over gezamenlijke uitdagingen voor het bijzondere veenweidelandschap tussen de grote steden in de Randstad.

Lees in de bijlage het verslag en bekijk de conclusies.

Bron: 
Siebe Swart
Bijlagen: