Winnaar prijsvraag Energielab Nagele bekend.

05 april 2018

Gaat Nagele binnenkort ‘off the grid’? Leen Verbeek (Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland) en Dirk Sijmons (juryvoorzitter) maakten vrijdag 30 maart het resultaat bekend van de ontwerpprijsvraag Energielab Nagele. Het plan ‘Nagele in Balans’ onder leiding van Margret Drok (Sacon) kwam als winnaar uit de bus. “Dat het Nagele binnen afzienbare termijn ‘off the grid’ hoopt te brengen is een groot voordeel ten opzichte van andere plannen” aldus de jury. Bewoners van het dorp hadden eerder ook hun voorkeur uitgesproken voor dit plan.

Nagele in de Noordoostpolder is een toonbeeld van het Nieuwe Bouwen. Bekende ontwerpers zoals Gerrit Rietveld, Jaap Bakema, Mien Ruys en Aldo van Eyck ontwikkelden het als modeldorp in de jaren vijftig. Geloof in de vooruitgang en moderne bouwmethoden waren het devies. De afgelopen jaren is hard gewerkt om het dorp en het cultureel erfgoed nieuw leven in te blazen. Dat was nodig omdat de oorspronkelijke kwaliteiten langzaam dreigden te verdwijnen door bijvoorbeeld leegstand en sloop. Nu het dorp weer in een positieve spiraal zit is het tijd voor een volgende stap: Nagele klaar maken voor een duurzame toekomst. Ook bij deze ontwikkeling speelt de bijzondere erfenis van het dorp een hele belangrijke rol.

Energiek Nagele

De Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele schreef de openbare prijsvraag Energielab Nagele uit om het innovatieve en experimentele karakter van het polderdorp nieuw leven in te blazen. "We hopen ons dorp een kwaliteitsimpuls te geven, door opnieuw ruimte te bieden aan het experiment, en Nagele zo uit te laten groeien tot een duurzaam en energieneutraal dorp waarin het prettig is (en blijft) om te wonen. Bovendien kan het dorp op deze manier een bescheiden bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Daarmee helpen we het dorp én helpen we de omslag naar een duurzame samenleving te versnellen en te vernieuwen”, aldus Rutger Bergboer van Energiek Nagele.

Architectuur Lokaal organiseerde de prijsvraag om te komen tot inspirerende en betekenisvolle oplossingen op het gebied van duurzame energie. De jury, bestaande uit Dirk Sijmons (landschapsarchitect, adviseur H+N+S, vm. Rijksadviseur Landschap), Pi de Bruijn (architect, partner ArchitektenCie), Stefan Davids, (bewoner Nagele, tevenslokaal ondernemer), Kees Duijvestein (adviseur TVDH Architecten, em. hoogleraar Duurzame Ontwikkeling in de Gebouwde Omgeving TU Delft), Anneke Keur (bewoner Nagele) en Leen Verbeek (Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland), beoordeelde in totaal 29 inzendingen en selecteerde er vier voor een vervolg. Deze vier - Margret Drok (Sacon), Martijn de Gier (kbng architectuur), Koen Steegers (MANA landschapsarchitectuur) en Olv Klijn (FABRICations) - en hun teams werden uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde.

Wederopbouwwijken en energie

Zoals verwacht kwamen er veel interessante en bruikbare ideeën naar voren uit de prijsvraag. Volgens Architectuur Lokaal is het vrij nieuw is om op deze manier verschillende werelden aan elkaar te verbinden. Juryvoorzitter Dirk Sijmons benadrukte dit tijdens de bekendmaking. Het is volgens hem voor het eerst dat architectuur uit de wederopbouwperiode, expertise uit de energiesector en de relatie met de lokale samenleving zo in samenhang via een prijsvraag bekeken worden. De prijsvraag werd grotendeels door de Rijsdienst voor het cultureel Erfgoed gefinancierd via de Visie erfgoed en ruimte. Wat in Nagele bedacht wordt kan immers ook elders in wederopbouwwijken als voorbeeld dienen. Peter Timmer van de Rijksdienst zat in technische commissie van de prijsvraag.

Andere partners in de prijsvraag zijn Vereniging Dorpsbelang Nagele, Ondernemersvereniging Nagele, Museum Nagele, Gemeente Noordoostpolder, Provincie Flevoland, Vereniging Hendrick de Keyser, Waterschap Zuiderzeeland en Woningcorporatie Mercatus. Samen met hen zal de komende tijd worden gezocht naar mogelijkheden voor uitvoering van de beste ideeën. Het winnende plan biedt veel aanknopingspunten volgens de jury: “Iedereen mag de handen dichtknijpen met een plan dat, met behoud van de ruimtelijke patronen en de gevoelige architectuur van Nagele, slaagt in een bijna onzichtbare energietransitie van woningen die indertijd voor een dubbeltje werden gebouwd. Het plan is op korte termijn uitvoerbaar.”  

Het winnende plan 'Nagele in Balans’ onder leiding van Margret Drok (Sacon)

Een korte toelichting over de inzendingen en het juryrapport is hier te vinden.