Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een bouwplan of andere fysieke ruimtelijke ontwikkeling zoals bijvoorbeeld het slopen van een bouwwerk.

De omgevingsvergunning is onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning is een belangrijk instrument om erfgoed in ruimtelijke plannen te beschermen. Voor welk cultureel erfgoed de omgevingsvergunning geldt, is te lezen op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Proces omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning doorloopt een aantal stadia, van voorbereiding tot bezwaar en beroep. De processtappen in de omgevingsvergunning zijn:

  • voorbereiding en vooroverleg;
  • aanvraagvergunning;
  • toetsing aan de hand van toetsingskaders;
  • beoordeling en besluitvorming;
  • toezicht en handhaving.

Lees meer over de te doorlopen stappen in Voorbereiding, aanvraag en beoordeling en over de toetsingskaders voor het afgeven van een vergunning in het geval van cultureel erfgoed in toetsingskaders.

Voor erfgoed zijn vooral van belang:

  • inbreng van erfgoedbelangen in de voorbereiding van de aanvraag;
  • toetsing of erfgoed voldoende is meegenomen in de aanvraag;
  • advies welstands-/monumentencommissie op aanvraag;
  • beoordelen hoe erfgoed in de vergunning wordt opgenomen.