Omgevingswet

Luchtfoto van vestingstad Naarden

De omgang met het cultureel erfgoed in onze leefomgeving wordt straks geregeld in de Omgevingswet.

De Monumentenwet – die per 1 juli 2016 is vervallen – is een van de wetten die deels in de Omgevingswet opgaat. Het gaat om de aspecten uit de Monumentenwet die gerelateerd zijn aan onze leefomgeving. De resterende onderdelen zijn in de Erfgoedwet ondergebracht. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. In dit dossier leest u meer over cultureel erfgoed in de Omgevingswet een hoe cultureel erfgoed kansen biedt bij participatieprocessen om de unieke identiteit van een gebied te duiden en te verbinden met ambities voor de toekomst.

In dit dossier:

boerderij met zonnepanelen ten noorden van Zeewolde

Erfgoed in de Omgevingswet

Hoe is de omgang met cultureel erfgoed in de Omgevingswet geregeld?

Schokland

Erfgoed en participatie in de omgevingsvisie

Een integrale kijk op cultureel erfgoed biedt kansen om in de omgevingsvisie de identiteit van een gebied te duiden en te verbinden met ambities voor de toekomst.