Ontwerpend onderzoek met energielinies

Windmolens, zonnepanelen, biomassa… hernieuwbare energie is steeds zichtbaarder in het landschap. Ook eigenaren of gebruikers van monumentale complexen of gebieden willen profiteren van de voordelen hiervan. Maar past dat wel, bijvoorbeeld een windmolen naast een fort?

De pilot ‘Energielinies’ onderzoekt wat wel en niet kan bij de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gedachte: als het bij werelderfgoed is in te passen, kan die inpassing overal. Dit levert kaders of handvatten op voor alle energiepioniers in, met name, opener landschap.