Ontwikkelen met erfgoed

Beleid

Met de Visie Erfgoed en Ruimte richt de Rijksoverheid zich op het verbinden van cultureel erfgoed met economische, duurzaamheids- en veiligheidsvraagstukken met een ruimtelijke impact.

Wie doet wat

Overzicht van nationale en regionale partners waar gemeenten mee te maken krijgen.