Ontwikkelen met erfgoed

Begin met cultuurhistorisch onderzoek

Als het om erfgoed gaat, draait alles om keuzes. Welke erfgoedwaarden zijn er in een plangebied? Wat willen we behouden? Welke ambities zijn er ten aanzien van erfgoed en ruimte?