Ontwikkelen met erfgoed

De Omgevingswet

De omgang met het cultureel erfgoed in onze leefomgeving wordt straks geregeld in de Omgevingswet.

Erfgoedwet

De Erfgoedwet bundelt wet- en regelgeving op het gebied van behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland in één nieuwe wet. De Erfgoedwet is per 1 juli 2016 van kracht gegaan.