Communicatie en participatie

DLG-schetsschuit

Draagvlak en samenwerking zijn steeds belangrijker om ruimtelijke plannen te laten slagen. Of je nu vanuit een gemeentelijke organisatie werkt, als professional in de RO of op een andere manier te maken krijgt met ruimtelijke ordening. Dat klinkt mooi, maar draagvlak komt niet vanzelf. De juiste inspanning op het juiste moment met de juiste toon zijn essentieel om communicatie inzet hierop te laten slagen. Welke mogelijkheden zijn er op het vlak van participatie en communicatie? In dit dossier leest u meer hierover. Regelmatig houden we dit dossier bij met interessante artikelen en ontwikkelingen omtrent communicatie en participatie. 

In dit dossier:

Communicatie over erfgoed en ruimte

Cultureel erfgoed een plek geven in de ruimtelijke ordening lukt niet alleen. Daarvoor is draagvlak en samenwerking nodig. Vaak leidt de tussenkomst van onder meer bewonersorganisaties, monumentenbeschermers en amateurarcheologen tot een nieuwe inzichten.

DLG, Schetsschuit

Participatieladder

Draagvlak en samenwerking zijn steeds belangrijker om ruimtelijke plannen te laten slagen. Welke mogelijkheden zijn er op het vlak van participatie en communicatie?