Over deze website

Deze website is opgezet om gemeentenen andere professionals te ondersteunen om erfgoed een plek te geven in ruimtelijke ordening. Op de website staan praktische tools om dit op een goede manier te doen. Naast deze tools vindt u in de agenda netwerkbijeenkomsten voor kennisuitwisseling op het gebied van erfgoed en ruimte. Iedereen die actief is op het snijvlak van erfgoed en ruimte kan meedoen in de LinkedIn-groep. De website is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Over naar cultureelerfgoed.nl

Op 8 april 2019 is de nieuwe website cultureelerfgoed.nl live gegaan. Komende maanden gaat stapsgewijs alle kennis informatie van erfgoedenruimte.nl naar deze website. Lees meer in het bericht 'Website erfgoedenruimte.nl gaat veranderen'.