Over deze website

De Handreiking erfgoed en ruimte is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De Handreiking is opgezet om gemeenten te ondersteunen om erfgoed een plek te geven in ruimtelijke ordening. Op de website staan praktische tools om dit op een goede manier te doen.
Naast deze tools vindt u in de agenda netwerkbijeenkomsten voor kennisuitwisseling op het gebied van erfgoed en ruimte. Iedereen die actief is op het snijvlak van erfgoed en ruimte kan meedoen in de LinkedIn-groep. Daarnaast biedt de Handreiking de mogelijkheid om zelf praktijkvoorbeelden met betrekking tot erfgoed en ruimte toe te voegen.

Naar een groter bereik

De website is in ontwikkeling en streeft ernaar iedereen werkzaam en betrokken op het gebied van erfgoed en ruimte, van beleidsmakers tot professionals, te informeren en inspireren. Op de website zal daarom stapsgewijs nieuwe informatie te vinden zijn die voor een bredere doelgroep interessant is.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over deze website? Laat het ons weten via VisieErfgoedRuimte@cultureelerfgoed.nl