Cultuurhistorische Atlas Winterswijk

De Cultuurhistorische Atlas Winterswijk is een voorbeeld van een gebiedsgerichte inventarisatie cultureel erfgoed, opgesteld door experts in samenwerking met streekkenners. De atlas is rijk geïllustreerd met kaarten en foto’s. Hij kan gebruikt worden door gemeente en andere geïnteresseerden. Informatie en verhalen in de atlas gaan over: aardkunde, historische landschapsontwikkeling, kenmerken in het huidige landschap, het dorp Winterswijk en synthesen op buurtschapsniveau.

Waarom een goed voorbeeld?

* Inhoud is een combinatie van: archeologische, historische (steden)bouwkundige en historisch-geografische waarden
* Inventarisatie bevat informatie over waardevaste en waardevolle elementen.
* Inclusief informatie en verhalen van streekkenners (o.a. buurtschapkenners).

Relevante passage uit plan:

"... het landschap [wordt] gezien als een schatkamer voor milieukwaliteit, biodiversiteit, schoon water, cultuurhistorie en geologie. Dit gegeven noopt tot behoedzaam en goed onderbouwde keuzes bij het beheer van landschap en cultuurhistorisch erfgoed. (...). Deze Cultuurhistorische Atlas moet u als lezer prikkelen om verder te lezen en motiveren om in het dagelijk werk rekening te houden met de cultuurhistorische waarden van het gebied." Wethouder Nijkerken

Geolocatie: 
Bij wie kan ik meer informatie krijgen?
Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk
Uitvoering door: RAAP archeologisch adviesbureau B.V. & bureau Overland