projecten Transformatie van het landelijk gebied

landelijk gebied 1.jpg

Het landschap is sterk bepalend voor het karakter van Nederland en daarmee een essentieel deel van ons cultureel erfgoed. Kenmerkend voor het landschap is dat het constant verandert. De energietransitie en de gevolgen van de veranderingen in de moderne landbouw hebben impact op het landschap.

Een kwestie van verbinden

Het behouden van ons unieke landschap is een kwestie van belangen met elkaar verbinden. Alleen zo kunnen we duurzaam het karakter van het Nederlandse landschap behouden. Vooral op het gebied van energietransitie en landbouw zien we opgaven die de komende twee jaar van grote invloed zijn.

Doelstellingen voor 2017 - 2018

Cultuurhistorie wordt onderdeel  van de ontwerpopgave van duurzame energieprojecten.

Uitvoeren van verkenningen samen met partners naar veranderingen in de landbouw en de gevolgen daarvan op het landschap. Deze verkenningen vormen de basis van een agenda met concrete pilot-projecten voor de komende jaren.

In dit dossier:

Ruimte voor agrarisch landschap en erfgoed

Deze brochure laat zien hoe gewerkt kan worden aan een betekenisvol landschap. De voorbeelden in de publicatie beschrijven op het schaalniveau van boerderij, erf en landschap welke strategieën er zijn om cultureel erfgoed in te zetten bij de verandering van het agrarisch landschap door de landbou

Gewaardeerd Landschap, op naar een landschappelijke Omgevingsvisie

De opgaven voor het landschap voor de komende jaren zijn geagendeerd. Energietransitie, vrijkomende agrarische bebouwing en ontwikkelingen in de landbouw zijn veelbesproken onderwerpen. Maar hoe zorg je ervoor dat dit soort ontwikkelingen passen in het landschap?

AEN op Wieringen april 2017 -  foto Aad Holkamp

Driejarenprogramma Agrarisch erfgoed en omgeving

De stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) ontwikkelde een driejarenprogramma met als doel kennis te verzamelen over herbestemming.