Rotterdam Central District

Rotterdam heeft een lange geschiedenis met water. Door verhevigde regenbuien is een doordacht waterplan juist nu noodzakelijk en de geschiedenis leert dat een integrale aanpak loont. Om dit te kunnen ontwikkelen slaan Arconiko architecten, PleinO6, Designlab 2902 en SteenhuisMeurs de handen ineen. Het team onder zoekt hoe de culturele erfenis van het Rotterdam Central District benut kan worden om tot een integrale aanpak ten behoeve van de totale stedelijke kwaliteit te komen. Aan de hand van vier thema’s - doorgronden, inspireren, stimuleringsfonds creatieve industrie herintroduceren en voortbouwen - zet het team het ontwerpend onderzoek op. Voor het team kenmerken deze thema’s de verschillende methoden om het verleden op een waardevolle manier in te zetten voor een duurzaam toekomstperspectief. Tijdens de startfase is uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de structuurlagen van het cultureel erfgoed in dit gebied en de wijde omgeving en vervolgens gekoppeld aan klimaatdata. Dit wordt in de vervolgfase verder uitgewerkt en voorgelegd aan een brede groep experts om tot concrete ontwerpvoorstellen te komen. Het team werkt in dit project samen met de gemeente Rotterdam, Het Hoogheemraadschap, de TU Delft en de vereniging Rotterdam Central District.

Met het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte versterkt het Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie de positionering van ontwerp- en cultuurhistorische expertise bij actuele transitieopgaven op het gebied van onder andere energie en klimaat. Het programma is ontwikkeld op verzoek van het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).