Ruimte voor agrarisch landschap en erfgoed

Deze brochure laat zien hoe gewerkt kan worden aan een betekenisvol landschap. De voorbeelden in de publicatie beschrijven op het schaalniveau van boerderij, erf en landschap welke strategieën er zijn om cultureel erfgoed in te zetten bij de verandering van het agrarisch landschap door de landbouw.

Verandering van het landelijk gebied

De landbouw heeft een enorme invloed gehad op de vorming van het Nederlandse landschap. De beroepsbevolking in de landbouw liep wel enorm terug, maar in het grondgebruik is de landbouw nog steeds dominant: ca. 65 % van het oppervlak wordt daarvoor benut. De ontwikkelingen binnen de landbouw zullen ook in de toekomst een groot effect op het landschap hebben. Bij het vinden van antwoorden op deze ontwikkelingen kan het verleden een inspiratiebron zijn bij het vormgeven aan een duurzame en economische rendabele voedselproductie die rekening houdt met het landschap en de wensen vanuit de maatschappij.

Voor wie

Deze publicatie is primair bedoeld voor gemeenten, provincies, agrarische organisaties en landschap- en erfgoedorganisaties die betrokken zijn bij de verandering van het landelijk gebied.