Ruimte voor steden en erfgoed

Deze brochure laat zien hoe cultureel erfgoed gebruikt kan worden bij stedelijke opgaven. De beschreven voorbeelden van stedelijke herontwikkeling tonen welke strategieën er zijn om cultureel erfgoed in te zetten op de schaal van binnenstedelijke gebieden, woonwijken en voormalige haven- en industriegebieden.

Stedelijke transformatie

Steden zijn een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Ze bereiden zich voor op een toekomst waarin klimaatadaptatie, duurzame energie en mobiliteit, internettechnologie en snel veranderende woon- en werkvoorkeuren de omgeving ingrijpend veranderen. Steden kunnen voortbouwen op wat er in eerdere perioden aan kennis en ervaring is opgebouwd. Het verleden vormde telkens weer het vertrekpunt om optimaal van de nieuwe omstandigheden te profiteren en gaf ook betekenis aan de nieuwe ontwikkelingen. Dat biedt ook nu een perspectief voor de omgang met de uitdagingen van dit moment.