Ruimte voor water en erfgoed

Deze publicatie laat zien hoe onze jarenlange kennis en ervaring met water ingezet kan worden bij wateropgaven van nu. Lees over de cultuurhistorische oplossingen die (opnieuw) in te zetten zijn bij ontwerpen van nu. Ook bevat de publicatie een tijdlijn die laat zien dat wateropgaven van alle tijden zijn en dient tevens als inspiratiebron om de (lokale) karakteristieken van waterrijk gebied van opgave in beeld te krijgen.

Kennis als exportproduct

Waterveiligheid is een belangrijke opgave. Maar hoe we daar mee omgaan, is in de loop der tijd wel veranderd. Waar we vroeger vochten tegen het water, zijn we nu in een situatie waarin we met het water samenleven. Steeds nieuwe technieken en materialen hebben ons landschap door de eeuwen ingrijpend veranderd en veel ingenieuze bouwwerken opgeleverd. Onze kennis op watergebied is ons exportproduct, waarmee we andere landen helpen om nieuw land te winnen en overstromingen te voorkomen.