Ruimtelijke opgaven

Nederland waterland

Het vergroten van de waterveiligheid kan van invloed zijn op ons cultureel erfgoed.

Nederland kavelland

De landbouw heeft een enorme invloed gehad op de vorming van het Nederlandse landschap. Ook nu nog is het grondgebruik in deze sector dominant.

Themadossier: IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied heeft in de loop der eeuwen vele gezichten gekend. Deze  lange geschiedenis heeft gezorgd voor een grote diversiteit aan cultureel erfgoed en bijzondere landschappen.