Werelderfgoed

Stelling van Amsterdam

Ons werelderfgoed. We koesteren en beschermen het. Tegelijkertijd hebben we te maken met een ruimtelijke opgaven in een landschap dat continu verandert,zoals de energietransitie. De grote uitdaging is werken aan de vraagstukken van morgen, en tegelijkertijd onze werelderfgoederen beschermen en ontwikkelen. Voor de omgang met werelderfgoederen in de context van ruimtelijk-economische ontwikkelingen, heeft het Rijk drie doelstellingen opgesteld: meer bekendheid & beleefbaarheid, betere bescherming en versterking van de onderlinge samenhang.

Het in stand houden, beheren en ontwikkelen van wereldergoederen kent uitdagingen. In dit dossier vindt u vanaf nu regelmatig nieuwe artikelen die daarbij helpen.

 

In dit dossier:

Managementplan

In 2010 is gestart met het opstellen van managementplannen voor de Nederlandse werelderfgoederen. In het managementplan wordt uitgewerkt op welke wijze de uitzonderlijke universele waarde van het erfgoed in stand wordt gehouden door de siteholder en alle andere betrokken partijen.

Grachtengordel Amsterdam

Heritage Impact Assessment (HIA)

De Heritage Impact Assessment, kortweg HIA, wordt veelvuldig gebruikt om het effect van voorgenomen ingrepen op erfgoedwaarden te bepalen.