Artikelen: erfgoed in de stad

02.04.223.4.jpeg

De stad verandert. Door vergrijzing, groei - of juist krimp -, door het wegtrekken van hogeropgeleiden of juist de aanwezigheid van solide werkgevers. Hoe het ook zij: er is een ingrijpend veranderende vraag naar wonen en voorzieningen. De manier waarop mensen werken en winkelen stelt haar eigen opgaven. Vervoer, vastgoed en een kwalitatief goede openbare ruimte zijn thema’s die volgen op de hielen. En tenslotte roepen klimaatveranderingen vragen op over watermanagement en duurzaamheidsmaatregelen.

Welke vraag we ook bij de hoorns vatten, ze hebben allemaal één ding gemeen: het rendement wordt hoger als we gebruik maken van het DNA, de eigen identiteit zoals die besloten ligt in de stad en haar erfgoed. Hoe maak je optimaal gebruik van dit DNA? Hoe help je de stad de toekomst in met behulp van ons erfgoed? 

In dit dossier vindt u artikelen uit de media en van onze eigen redactie op dit thema. Meer inspiratie? Kijk dan ook in ons uitgebreide dossier.

In dit dossier:

Struinen langs de kade van Zutphen

Uit: IJsselmoves, editie 1, juni 2018

Nieuw perspectief voor Parkstad

In de Oostelijke Mijnstreek, nu Parkstad Limburg, was de mijnindustrie niet alleen de belangrijkste economische pijler, maar ook drager van de culturele identiteit en ordenaar van het landschap. De mijnsluiting had dan ook ingrijpende gevolgen. Inmiddels is de regio zichzelf opnieuw aan het uitvinden.

Toekomst en verleden komen samen in omgevingsvisies

Op veel plekken in het land wordt actief gewerkt aan lokale en provinciale omgevingsvisies. De Omgevingswet stelt hieraan maar een paar voorwaarden: het moet een strategische visie zijn voor de lange termijn, betrekking hebben op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, en de visie moet integraal zijn. Voor een goede omgevingsvisie is het cruciaal om het verhaal centraal te stellen, betoogt Jeroen Niemans. Eerst het verhaal, dan integraal.

De stad heeft altijd vernieuwing nodig

Hijskranen domineren de Nederlandse skyline. Er moeten honderdduizenden woningen bij en het liefst snel. De opgave is om een aanzienlijk deel van deze woningen binnenstedelijk te realiseren, met behoud of versterking van de diversiteit aan functies en bewoners.

aanloopstraten

Biografie van de winkelstraat

Winkels, en soms hele straten, komen leeg te staan. Gemeenten proberen dat op te lossen door nieuwe winkels naar de panden te trekken. Een goed functionerende winkelstraat biedt immers sfeer en beleving. Erfgoed kan daaraan bijdragen.

we love the city

Erfgoed smaakmaker voor stedelijke transformatie met kwaliteit

Binnenstedelijke gebiedstransities versnellen en opschalen is noodzakelijk om de omvangrijke woningopgave te beantwoorden. Maar wat is de beste aanpak? Tijdens het eerste jaarcongres op 22 februari gingen 400 deelnemers samen aan de slag.

Vergroten concurrentiekracht van steden met erfgoed als troef

Veel steden vragen zich af hoe ze hun concurrentiepositie kunnen verstevigen. Maar wat is typisch Nederlands als het gaat om concurrentiekracht? Welke troefkaarten uit ons rijke verleden kunnen we inzetten bij het versterken van de economische positie van steden?

Extreme regenval: kostenpost of kans?

Op het gebied van water hebben we al heel wat vlieguren gemaakt. Internationaal worden we geroemd en gevolgd als het gaat om innovaties op dit vlak. Anno nu staan we aan de vooravond van een nieuwe uitdaging: de gevolgen van de klimaatverandering op onze openbare ruimte.

Stadsdeel Woensel-Noord

Bouwsystemen uit de naoorlogse periode

Er is de afgelopen jaren op verschillende plekken in Nederland ervaring opgedaan met de renovatie van bouwsysteem-woningen.