Stad

Artikelen: erfgoed in de stad

De stad verandert. Door vergrijzing, groei - of juist krimp -, door het wegtrekken van hogeropgeleiden of juist de aanwezigheid van solide werkgevers.