Themadossier: Erfgoed en krimp

3_01_01_0.jpg

Erfgoed is verankerd in de historie van ons landschap. Beeldbepalende gebouwen kenmerken dorpen en steden. Monumentale gebouwen en landschappen trekken bezoekers en bewoners aan. Tegelijkertijd staan we voor hedendaagse opgaven, zoals krimp. Gebouwen komen leeg te staan, vervallen en worden een doorn in het oog. Bij het herbestemmen van deze gebouwen, is ons rijke cultuurhistorische erfgoed vaak dé sleutel voor succes. Ons erfgoed inspireert bij het geven van een nieuwe functie aan een oud gebouw, maar het gaat verder. Ons erfgoed draagt bij aan het leefbaar houden van het gebied met nieuwe economische dragers.

In dit dossier vindt u regelmatig nieuwe artikelen over thema's die spelen in krimpgebieden en hoe ons erfgoed kan bijdragen aan maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken bij de aanpak van krimp.

 

In dit dossier:

Erfgoedfabriek Noord-Brabant

6 Instrumenten om te gebruiken bij krimpstrategiën

Elke plek heeft een uniek verleden. Het verleent een dorp of regio karakter en een eigen identiteit. In de afgelopen jaren hebben verschillende lokale en regionale overheden zich bij de aanpak van bevolkingskrimp dan ook door hun cultuurhistorie laten inspireren.

StadsLab Maastricht

Krimp aanpakstrategieën

Hoewel krimp een fenomeen van altijd is geweest, heeft Nederland sinds de industriële revolutie en mede door immigratie alleen maar demografische groei gekend.

Kennen, kunnen en kiezen

Bestuurders hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om het leefbaar houden van krimpende dorpen en steden. Dat gebeurt steeds vaker samen met bewoners en ondernemers uit het gebied.