Tijdlijn IJsselmeergebied

Om het toekomstperspectief voor het IJsselmeergebied in beeld te krijgen, wordt er gewerkt aan de gebiedsagenda 2050. In deze agenda wordt integraal gewerkt aan de toekomstige opgaven voor het gebied, zoals verstedelijking, dijkversterkingen, energiewinning en natuurprojecten. Cultuurhistorie biedt een goed uitgangspunt om nieuwe inzichten te krijgen voor deze opgaven.

Dit was voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanleiding om een tijdlijn van het gebied te ontwikkelen. Aanknopingspunten waren de vier karakteristieken van het gebied, die zijn omschreven in de IJsselmeerbiografie. Daarmee zijn voor het eerst voor het hele gebied de waardevolle karakteristieken vastgelegd. Bedoeld om de toekomst een verleden te geven.

Susan Lammers, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
Elke lijn in het landschap verraadt geschiedenis. Geen dorpssilhouet zonder verhaal.

Eerder verschenen er al vier thematische tijdlijnen, namelijk over water, energie, stad en kavel. De tijdlijn IJsselmeergebied is de eerste gebiedstijdlijn. Alle tijdlijnen zijn afzonderlijk van elkaar te raadplegen, maar bieden ook in combinatie met elkaar interessante inzichten.