Tijdlijn van het Nederlandse kavellandschap

Ruimte voor agrarisch landschap en erfgoed

Het agrarisch landschap vertelt een belangrijk deel van het verhaal van onze geschiedenis. Het is sterk bepalend voor het karakter van Nederland en daarmee een essentieel deel van ons cultureel erfgoed. De geschiedenis van het ontstaan van het agrarisch landschap verschilt sterk per regio. De afleesbaarheid van deze regionale verschillen maakt het mogelijk streken van elkaar te onderscheiden. Agrariërs zijn vaak de hoeders van dit agrarisch landschap.

Door streekeigen structuurdragers te behouden en te versterken blijft de regionale identiteit herkenbaar en voorkomen we vervlakking tot een gelijkvormig uniform landschap. Bij ruimtelijke ontwikkeling is het van belang om in detail te kijken hoe het landschap is gevormd en wat de belangrijke gebiedseigen karakteristieken zijn.

De kaart hiernaast toont de ontginningen zoals we die in Nederland onderscheiden. Voor twee typen is in de brochure Ruimte voor agrarisch landschap en erfgoed  beschreven hoe dit karakteristieke landschap zich ontwikkeld heeft en hoe het opnieuw betekenis kan krijgen door bij de verandering ervan gebruik te maken van de kernkwaliteiten van dit landschap. Ook zijn in de brochure voorbeelden opgenomen die op het niveau van schaalniveau van boerderij, erf en landschap laten zien welke strategieën er zijn om cultureel erfgoed in te zetten bij de verandering van het agrarisch landschap door de landbouw.

Een uitgebreide omschrijving van alle ontginningstypen is hier te vinden.

Digitale tijdlijn

In de digitale tijdlijn Nederland Kavelland zijn alle ontwikkelingen in het kavellandschap van 9000 v. Chr. tot nu in beeld gebracht. Door middel van korte filmpjes wordt bovendien in beeld gebracht wat er van een tijdsperiode nog zichtbaar is in het huidige landschap. Klik op de foto om naar deze tijdlijn te gaan.Gebruik hem gerust als inspiratiebron om de (lokale) karakteristieken van het landelijk gebied van uw opgave in beeld te krijgen.