Tijdlijnen brengen Nederland in vier thema’s in beeld

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft vier tijdlijnen ontwikkeld met de thema’s water, stad, energie en kavel. Deze tijdlijnen brengen – letterlijk – in beeld hoe het Nederlandse landschap zich heeft ontwikkeld door de eeuwen heen. Deze tijdlijnen, onderdeel van de serie ' Nederland, land van betekenis', geven inzicht in het historisch verloop en bieden een uitstekend startpunt voor huidige en toekomstige  ontwikkelingen en ingrepen in het landschap.

Het programma Visie Erfgoed en Ruimte heeft van 2011 tot en met 2016 gewerkt aan omgevingsgericht omgaan met cultureel erfgoed in het ruimtelijke domein. De tijdlijnen laten zien dat Nederland een land van betekenis is. Het typisch Nederlandse  karakter kunnen we zichtbaar houden door er betekenisvol een nieuwe laag aan toe te voegen. De tijdlijnen plaatsen de opgaven van bestuurders, beleidsmakers en professionals in de ruimtelijke ordening in een historisch perspectief. Daarmee geven ze  handvatten om betekenisvolle oplossingen te vinden voor hedendaagse opgaven. Hieronder vindt u de vier tijdlijnen. Door op de afbeelding te klikken, opent u de PDF.

Tijdlijn Nederland energieland

Ons energielandschap is in een aantal eeuwen flink veranderd. De tijdlijn energie brengt deze veranderingen in beeld, en laat zien hoe we deze veranderingen zijn gaan waarderen. Met de transitie naar duurzame energie voegt Nederland een nieuw hoofdstuk toe aan die rijke biografie. De ontstane energielandschappen in het verleden geven aanwijzingen welke landschappen zich wel en niet lenen voor de inpassing van duurzame energie. De wijze waarop mensen in het verleden omgingen met veranderende energiewinning  kunnen als inspiratie gebruikt worden voor het organiseren van draagvlak.

Tijdlijn Nederland waterland

De tijdlijn Nederland waterland schetst in vogelvlucht hoe de mens in de loop der eeuwen met het water omging, hoe de houding ten opzichte van het water veranderd is en hoe de omgang met water diep verankerd zit in onze cultuur. Nederland heeft zicht altijd moeten verhouden tot het water. Vandaag de dag is dat niet anders. Oplossingen uit het verleden kunnen opnieuw bruikbaar zijn om hedendaagse problemen met water op te lossen.

Tijdlijn Nederland kavelland

De landbouw heeft een enorme invloed gehad op de vorming van het Nederlandse landschap. Nieuwe technieken en organisatiestructuren hebben het Nederlandse platteland door de eeuwen heen vooruit geholpen. De traditie van innovatie en experiment heeft van de landbouw een proeftuin van vernieuwing gemaakt. Door vergrijzing en bevolkingskrimp blijft het platteland ook in de nabije toekomst voor uitdagingen staan. Die  ontwikkelingen zullen ook een groot effect op het landschap hebben. Mensen hebben het landschap in het verleden voortdurend aan weten te passen aan nieuwe behoeften. Bij het vinden van nieuwe antwoorden kan het verleden een inspiratiebron zijn.

Tijdlijn Nederland stedenland

Steden hebben zich altijd weten aan te passen aan nieuwe uitdagingen en kenden zowel perioden van groei als van krimp. De wijze waarop we stedelijke opgaven aanpakken, heeft hier altijd een sterke relatie mee gehad. Ook nu staan we voor stedelijke uitdagingen. Bestuurders staan voor de opgave een nieuwe balans te vinden tussen wonen, werken en winkelen. Onze rijke cultuurhistorie is hiervoor een beproefd startpunt.

Bron van inspiratie

De tijdlijnen zijn te vinden in de e-bibliotheek. Met de zoekopdracht 'tijdlijn' verschijnen de vier publicaties gezamenlijk in beeld. Gebruik ze gerust om ons culturele erfgoed een bron van inspiratie te laten zijn bij hedendaagse opgaven en vraagstukken.