Voorbeelden uit de praktijk

Deze website toont een breed palet aan specifieke vraagstukken en oplossingen en is hiermee een inspiratiebron voor andere erfgoedprojecten.

Omgaan met erfgoed is maatwerk. Elke situatie, archeologische vindplaats, monument of cultuurlandschap is immers anders. Datzelfde geldt voor de mensen die bij het project betrokken zijn, het beleid van de gemeente of de wensen van eigenaren en andere betrokkenen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan ook nog eens razendsnel; nieuwe manieren om erfgoed te integreren in ruimtelijke ordening, moderne restauratietechnieken, onderzoeksmethoden, bron- en kaartmateriaal volgen elkaar in een hoog tempo op. Uit elk erfgoedproject zijn lessen te trekken voor de toekomst. Op deze website is het mogelijk om te zoeken op thema, categorie of door middel van een zoekterm. De site wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe praktijkvoorbeelden om uit te groeien tot een rijke catalogus waarin de omgang met erfgoed in alle facetten aan bod komt.

Naar de praktijkvoorbeelden