Voorbeeldregels

Hier zijn voorbeeldregels te vinden voor verschillende cultuurhistorische waarden. Deze voorbeeldregels voldoen aan de SVBP 2012 en de Wabo.

Deze voorbeeldregels zijn uitsluitend een hulpmiddel; elke gemeente is vrij om er gebruik van te maken, maar kan natuurlijk ook voor een eigen systematiek kiezen. Bij de toepassing van onderdelen van de matrix kan gekozen worden voor verschillende instrumenten.

Er zijn voorbeeldregels voor de volgende cultuurhistorische waarden: