Artikelen: erfgoed en water

03.10.577.1.jpeg

Het vergroten van de waterveiligheid kan van invloed zijn op ons cultureel erfgoed. Door het beleefbaar te maken, te transformeren, opnieuw te benutten en een functie te geven - of een combinatie hiervan, blijft het herkenbaar in het landschap aanwezig. Zo krijgen en behouden we een interessante, aantrekkelijke kust en rivierenlandschap, met uitgesproken en streekeigen verschillen. En mét cultuurhistorie.

Al duizenden jaren wordt ons landschap beïnvloed door water; bijna een derde van Nederland ligt onder de zeespiegel. Vanaf de ijzertijd (2200 jaar geleden) begon de mens het water naar zijn hand te zetten. Daarmee beïnvloedden we ook de natuurlijke bodemkundige en geologisch processen aan de kust en in rivierengebieden. Onze sterk toegenomen kennis van die processen maakt het nu mogelijk om meer duurzame maatregelen te nemen en zo overstromingen te voorkomen, of om er beter mee om te kunnen gaan.

In dit dossier:

5 lessen voor de aanpak van wateropgaven

Kunnen historische oplossingen voor water opnieuw benut worden bij hedendaagse en toekomstige problemen met de waterveiligheid in Nederland? Hoe kan cultuurhistorie daarbij ingezet worden?

Romeins watermanagement

Waterveiligheid: oplossingen van toen voor opgaven van nu

Waterveiligheid is een belangrijke opgave. Maar hoe we daar mee omgaan, is in de loop der tijd wel veranderd. We vechten er niet langer tegen, we bewegen mee. We moeten inspelen op situaties en onzekerheden die we nu nog niet kennen en de juiste beslissing op de juiste tijd en plek nemen.

Cultuurhistorie bij wateropgaven in stand houden, inpassen en transformeren

Er drie strategieën om bij wateropgaven cultuurhistorie in te zetten: in stand houden, inpassen en transformeren.

Brouwersdam, Zeeland: een voorbeeld hoe om te gaan met de kust

Een veilige en aantrekkelijke kust

Doordat de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het landschap door erosie verandert, vermindert de veiligheid van de kust. De komende decennia worden in het kustgebied dan ook maatregelen genomen om de veiligheid van ons land te versterken.

Een dijk van een verhaal

De komende jaren wordt in Nederland ruim 1.100 kilometer dijken verzwaard in het kader van het HoogWater BeschermingsProgramma (HWBP). Cultuurhistorie is daarbij van toegevoegde waarde.