Water

Nederland waterland

Het vergroten van de waterveiligheid kan van invloed zijn op ons cultureel erfgoed.

Themadossier: IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied heeft in de loop der eeuwen vele gezichten gekend. Deze  lange geschiedenis heeft gezorgd voor een grote diversiteit aan cultureel erfgoed en bijzondere landschappen.

projecten Erfgoed en Water

Wonen in een delta betekent dat we in Nederland al eeuwenlang leven met water. We strijden er tegen en we profiteren ervan.