Water

Nederland waterland

Het vergroten van de waterveiligheid kan van invloed zijn op ons cultureel erfgoed.

Themadossier: IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied heeft in de loop der eeuwen vele gezichten gekend. Deze  lange geschiedenis heeft gezorgd voor een grote diversiteit aan cultureel erfgoed en bijzondere landschappen.