Water

projecten Erfgoed en Water

Wonen in een delta betekent dat we in Nederland al eeuwenlang leven met water. We strijden er tegen en we profiteren ervan.

Themadossier: IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied heeft in de loop der eeuwen vele gezichten gekend. Deze  lange geschiedenis heeft gezorgd voor een grote diversiteit aan cultureel erfgoed en bijzondere landschappen.