Nederland waterland

NederlandWaterland-voorzijde.jpg

Het vergroten van de waterveiligheid kan van invloed zijn op ons cultureel erfgoed. Door het beleefbaar te maken, te transformeren, opnieuw te benutten en een functie te geven - of een combinatie hiervan, blijft het herkenbaar in het landschap aanwezig. Zo krijgen en behouden we een interessante, aantrekkelijke kust en rivierenlandschap, met uitgesproken en streekeigen verschillen. En mét cultuurhistorie.

Al duizenden jaren wordt ons landschap beïnvloed door water; bijna een derde van Nederland ligt onder de zeespiegel. Vanaf de ijzertijd (2200 jaar geleden) begon de mens het water naar zijn hand te zetten. Daarmee beïnvloedden we ook de natuurlijke bodemkundige en geologisch processen aan de kust en in rivierengebieden. Onze sterk toegenomen kennis van die processen maakt het nu mogelijk om meer duurzame maatregelen te nemen en zo overstromingen te voorkomen, of om er beter mee om te kunnen gaan.

In dit dossier:

Kaart waarop historische systemen van waterberging zijn te zien

Kaart waterberging biedt historische oplossingen

In Nederland staan we al eeuwenlang voor de opgave om zo goed mogelijk met ons water om te gaan. Overal in Nederland zijn restanten te vinden van watersystemen en waterbergingsmethoden.

tijdlijn Nederland Waterland

Tijdlijn van het Nederlandse waterlandschap

We hebben een lange traditie in omgaan met water. Dat zit diep verankerd in onze cultuur. Met vallen en opstaan hebben we geleerd water buiten de deur te houden en het tegelijkertijd maximaal te benutten. Nieuwe technieken en materialen pasten we, op steeds grotere schaal, toe.

5 lessen voor de aanpak van wateropgaven

Kunnen historische oplossingen voor water opnieuw benut worden bij hedendaagse en toekomstige problemen met de waterveiligheid in Nederland? Hoe kan cultuurhistorie daarbij ingezet worden?

Romeins watermanagement

Waterveiligheid: oplossingen van toen voor opgaven van nu

Waterveiligheid is een belangrijke opgave. Maar hoe we daar mee omgaan, is in de loop der tijd wel veranderd. We vechten er niet langer tegen, we bewegen mee. We moeten inspelen op situaties en onzekerheden die we nu nog niet kennen en de juiste beslissing op de juiste tijd en plek nemen.

Cultuurhistorie bij wateropgaven in stand houden, inpassen en transformeren

Er 3 strategieën om bij wateropgaven cultuurhistorie in te zetten: in stand houden, inpassen en transformeren.

Brouwersdam, Zeeland: een voorbeeld hoe om te gaan met de kust

Een veilige en aantrekkelijke kust

Doordat de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het landschap door erosie verandert, vermindert de veiligheid van de kust. De komende decennia worden in het kustgebied dan ook maatregelen genomen om de veiligheid van ons land te versterken.