Werksessies blok 4 - 14:20 - 15:20

U kunt uw eigen programma samenstellen. Van 14:20 tot 15:20 kunt u kiezen uit de volgende sessies:

Toneelstuk: 
De kersentuin

‘Terug, naar de Kersentuin’ is een nostalgische zomerse voorstelling over de heimwee naar vroeger, de Griekse crisis, vluchtelingen, xenofobie en ingemaakte kersen. 
Waan je op vakantie met een avond genoeglijke Griekse gastvrijheid. Greg Nottrot situeert zijn versie van Tsjechovs klassieker in zijn opa’s vervallen zomerhuis op een Grieks eiland. De plek waar hij iedere zomer zeven weken lang de tijd traag voorbij zag trekken. Een plek die hij wellicht verkopen moet. 


Lancering ‘Ruimte voor Agrarisch landschap en Erfgoed’ - Landbouw als motor voor een aantrekkelijke leefomgeving.

Aanbieding van de brochure Ruimte voor agrarisch landschap en erfgoed aan Michel Berkelmans, directeur Agro- en Natuurkennis, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel. De brochure laat zien: 
1. Wat de betekenis van het historisch agrarische landschap is. 
2. Hoe de verandering van dat agrarisch landschap door landbouw met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit kan én met perspectief voor de agrarische bedrijfsvoering. 
De brochure is ontwikkeld met gemeenten, provincies, agrarische organisaties, agrariërs en landschap- en erfgoedorganisaties en wordt 3 december gelanceerd met o.a. een panelgesprek (Rinus van 't Westeinde/BoerenNatuur, Heleen Lansink/Boerin 2.0, Niek Hazendonk/directie Agro- en Natuurkennis en Henk Baas/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) over landbouw als motor voor een aantrekkelijke leefomgeving.


Lezing:
Energie en een markant landschap hoe combineer je dat? 

De urgentie om over te stappen op duurzame energiewinning staat buiten kijf. Maar deze energiewinning heeft impact op ons gewaardeerde cultuurlandschap. H+N+S Landschapsarchitecten, RO&AD architecten en RELOCAL studeerden op de combinatiemogelijkheid  van energie mét de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met in het achterhoofd het idee “als het in werelderfgoed kan, kan het overal!” bieden ze handvatten voor behoud van kwaliteiten én ruimte voor vernieuwing. Wat leverde dit ontwerpend onderzoek op en hoe gingen ze te werk? Kom luisteren en ontdek de meerwaarde van gebiedskarakteristiek en een ‘Energieschap’.


Lezing: 
De wijkgedachte als inspiratiebron voor (sociale) verduurzaming 

Twee ontwerpteams doen in samenwerking met corporaties onderzoek naar de verduurzaming van wederopbouwwijken en vertrekken daarbij vanuit de wijkgedachte. Kirsten Hannema gaat samen Michelle Provoost en de teams in gesprek over hun social design aanpak.

Kirsten Hannema


Zonne-energie en beschermde gezichten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en HIERopgewekt hebben aan Buitenadvies gevraagd om te kijken naar mogelijkheden om erfgoedeigenaren te stimuleren om te participeren in een specifiek op erfgoed gerichte energiecoöperatie. Doel is om te komen tot een denkrichting die landelijk uitgerold kan worden. Het advies hierover verschijnt binnenkort.

Dat advies zal geen blauwdruk geven van een aanpak voor zonne-energie op monumenten. Wel wordt ingegaan op de mechanismen die een rol spelen bij de wenselijkheid, haalbaarheid en realisatiemogelijkheden. Waarbij wordt gekeken naar het grotere kader: de rol en de plek die erfgoed in de hele energietransitie heeft of moet krijgen.

De hoofdlijnen van het advies zijn inmiddels bekend en zullen in deze deelsessie worden gepresenteerd. Naar aanleiding van de presentatie zal een paneldiscussie worden gevoerd met mensen uit de vakwereld, die hebben bijgedragen aan het advies.

Rob Zakee (Hier Opgewekt)


Rondleiding door de Van Nelle fabriek​

De unieke Van Nelle fabriek uit 1931 is hét monument van het Nederlands modernisme. Wereldberoemd vanwege het progressieve ontwerp waardoor lucht, licht en ruimte een nieuwe betekenis kregen in de architectuur. Tijdens een rondleiding van een uur ervaart u zelf dit baanbrekende ontwerp van internationale betekenis.


Samen werken aan een Erfgoed Deal

In Erfgoed Telt kondigde minister Van Engelshoven een Erfgoed Deal aan om een nieuwe impuls te geven aan het gebiedsgerichte erfgoedbeleid. OCW werkt met onder andere VNG, IPO, FGM, FIM  en andere partijen aan het opstellen van de Deal. Deze sessie zal gaan over de verdere invulling van de Erfgoed Deal en de concretisering van de uitvoering.

Thomas van den Berg (ministerie EenK)


Kennis voor erfgoed en leefomgeving

Welke kennis hebben we nodig om erfgoed en leefomgeving goed samen te laten gaan? En welke partijen kunnen daarmee gezamenlijk aan de slag? Hoe werken we aan de grote transities zoals de aanpassing van onze oudere woningvoorraad en hoe maken we de kansen die erfgoed bieden concreet? Werk mee aan een kennisagenda voor de komende jaren en help de onderzoeker op weg!

Frank Strolenberg (RCE)


Stresstest klimaatadaptatie

Hoe kun je als  gemeente omgaan met de Stresstest klimaatadaptatie? Wat kun je als gemeente leren van je historische watersysteem? De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed  ontwikkelde samen met een aantal gemeenten een aanvulling op de stresstest. Daarbij worden historische oplossingen en  stedelijke erfgoed onderdeel van de stresstest. De workshop geeft, na een korte inleiding en een bespreking van de aanpak in Dordrecht, de mogelijkheid aan deelnemers aandacht te vragen voor hun eigen stad. In een vraag en antwoord-sessie behandelen deelnemers de problematiek en de ervaringen uit de eigen praktijk.

Duidelijk wordt dat met partijen samengewerkt moet worden om tot een zinvolle stresstest te komen, waarbij cultuurhistorie en gemeentelijke eigenheid niet alleen zijn meegenomen, maar als basis kunnen functioneren voor het maken van klimaatadaptief beleid.

Berry Gersonius (TU Delft)


Toolbox testcase klimaatadaptatie Amsterdam en Eindhoven

Hoe ontwerp je met aandacht voor cultuurhistorie aan een gezonde en klimaatadaptieve stad? Twee ontwerpbureaus werken aan deze opgaven en maken gebruik van een toolbox. Test hun methoden en ervaar wat deze voor uw stad kunnen betekenen.

Floris van der Zee en Dingeman Deijs


Aan de slag met de bouwopgave: informatiekit bouwsystemen

De huidige bouwopgave bedraagt 1 miljoen woningen. Klinkt veel, maar tussen 1946 en 1974 hebben we er al eens 1.836.000 gebouwd. Vaak voldoen deze woningen niet meer aan huidige eisen van comfort, energieverbruik, woningplattegrond en uitstraling. Kortom de transformatie-opgave van de bestaande woningvoorraad is misschien wel de grootste opgave waar we voor staan! Veel van de woningen lijken typologisch op elkaar. Achteraf misschien een tikkeltje saai, maar ook een kans. Het denken vanuit (bouw)systemen kan bijdragen aan sneller inzicht in de opgave, versnelde planvorming voor verduurzaming en transformatie, en aan projectoverschrijdende oplossingen en ideeën. Uitgangspunt daarbij zijn de oorspronkelijke kwaliteit en de beschikbare kennis.  De Praatplaten is een van de tools uit de Informatiekit Bouwsystemen.

Aorta


 Struinen: netwerken en bezoek aan de tentoonstelling, bioscoop en open podium

Loop langs de diverse tentoonstellingen over gebiedsgerichte erfgoedzorg, zak even onderuit in de filmzaal, laat u inspireren tijdens een presentatie bij het open podium of breidt uw netwerk uit onder het genot van een kop koffie. Kies voor deze 'deelsessie' voor een uur dat u vrij kunt invullen.