Samenwerkingspartners

Kentin-CE-drukwerk05.jpg

Hier zijn de meest relevante samenwerkingspartners op een rij gezet waar gemeenten op nationaal en regionaal niveau mee te maken krijgen.

Voor een gedetailleerd beeld van de partijen die werkzaam zijn in de werkvelden archeologie en cultuurlandschap, zie ook de dossiers ‘wie doet wat’ op de websites www.archeologieinnl.nl en www.landschapinnl.nl.

In dit dossier:

Romeinse grenspaal Domplein, Utrecht

Provinciaal en regionaal

De provincies zien erop toe dat cultuurhistorie een plek krijgt in de ruimtelijke ordening. Provinciale steunpunten bieden ondersteuning voor gemeenten en particulieren.

skyline den haag

Nationaal

Met welke partijen op nationaal niveau kunt u te maken krijgen?